Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekty "Rozwój innowacyjności i działalności B+R Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "WAŚ" poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem
technologii światła laserowego." i "Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "WAŚ" Józef i Leszek Waś Spółka Jawna"
realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

powered by internet SEA & GEX