Laboratorium fotometryczne


W naszych staraniach o stałe utrzymanie wysokiej jakości oferowanych przez naszą firmę produktów oraz ich innowacyjność, w procesie projektowania i później w całym procesie produkcyjnym nie mogło zabraknąć udziału badań laboratoryjnych. Firma posiada własne laboratorium fotometryczne, co umożliwi nam bieżącą weryfikację istotnych parametrów każdej produkowanej u nas lampy i ułatwia przygotowanie prototypów do procesu homologacji.

W skład wyposażenia naszego laboratorium fotometrycznego wchodzą miedzy innymi:


Kolorymetr - który służy do pomiaru współrzędnych x, y barwy emitowanego światła;


Fotometr - wykorzystujemy do pomiaru światłości lub natężenia oświetlenia;


Goniometr - służy do ustawiania lamp pod odpowiednim kątem w stosunku do głowicy pomiarowej;


Blok nadawczo - odbiorczy do pomiaru współczynnika odblasku CIL;


Stanowisko do pomiaru luminancji tablic rejestracyjnych;

oraz wzorcowe żarówki różnych mocy i kształtów, wzorcowe płytki do kalibracji układu pomiarowego współczynnika odblasku, dedykowane oprogramowanie komputerowe i stabilizowane zasilacze laboratoryjne z nastawa prądów i napięć. Wszystkie wymienione elementy wyposażenia są wzorcowane i poddawane okresowym badaniom zgodności.

Tak wyposażone laboratorium pozwala nam wykonywać badania:
- natężenia oświetlenia;
- temperatury barwowej;
- kątowego rozkładu światłości;
- kątowego rozkładu temperatury barwowej;
- współrzędnych chromatycznych.

W naszym laboratorium fotometrycznym na bieżąco wykonujemy następujące prace:

- pomiary przygotowawcze do procesu homologacji nowych lamp. Nasze wyposażenie pomiarowe pozwala nam ze 100% pewnością określić czy spełniamy warunki wymogów regulaminowych;

- testowanie lamp przy określonym napięciu zasilania i różnych warunkach atmosferycznych symulowanych w zamrażarce, w temperaturze otoczenia i zanurzonych pod wodą z solą. We wszystkich przypadkach lampy są okresowo włączane i wyłączane;

- testowanie lamp w czasie pracy na „wytrząsarce”. Lampy włączane są do pracy i poddawane drganiom zbliżonym do występujących w warunkach naturalnych;

- kontrole bieżącej produkcji pod kątem barwy kloszy, współczynnika odblasku oraz światłości lamp.

powered by internet SEA and GEX